Έκδοση
3.0-886
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 9 χρόνια, 11 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
081131160473868c0deb19358b199a5832c8e71e
Αλλαγή συγγραφέα
NeoBrainX
Αλλαγή περιγραφής
TextureCacheBase: Delete textures completely instead of just invalidating them in ClearRenderTargets. That's what would've been done in the next TCB::Load() call, anyway. Fixes issue 5742.

Additionally, change efb copies to specify 1 as the number of mipmaps because that makes more sense than anything else.