Έκδοση
3.5-1329
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
028a1a49715f52436d4c18282c7488037cdfe98c
Αλλαγή συγγραφέα
Ryan Houdek
Αλλαγή περιγραφής
GL_DEPTH_COMPONENT can't have type of GL_UNSIGNED_BYTE with glTexImage2D. Qualcomm drivers get hit with this but all else don't care.