Έκδοση
3.5-1332
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια, 8 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
0247b2a97a1dc4edf56a035cf7d128a636a8460e
Αλλαγή συγγραφέα
Ryan Houdek
Αλλαγή περιγραφής
[Android] More GLES3 things. Disable Framedumping and MSAA rendering. Remove the HLSL->GLSL shader defines since Qualcomm doesn't support this in their shader compiler. Now they get chosen in our shader generator instead.