Έκδοση
4.0-385
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android
Commit
00247388d2ce13409af3e3604cc23afcf2cd664e
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
ShaderGen: Store light color uniforms as integers.