3.5-2197 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix sendto. This fixes Opera, sorry [SS]
3.5-2196 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix setsockopt.
3.5-2194 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix inability to boot NAND contents caused by 04c41c1d3826.
3.5-2193 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Add a link to our documentations guides in Dolphin
3.5-2192 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fixes accept. Tested with network demo from devKitPPC :)
3.5-2191 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix a trivial bug in b6728c1405d3a1a0ba3daa480f18e3d765a97b9f.
3.5-2190 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix loading DLC using IOCTL_ES_OPENTITLECONTENT & /dev/es state save.
3.5-2189 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Make NonCopyable use rvalue references.
3.5-2188 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix sysmenu test connection bug on Windows.
3.5-2187 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Indent the code in the previous bug fix I did. Now there aren't braces on the same level as each other. Should have initially done this along with that commit.
3.5-2186 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'wiiSaveExportFixes'
3.5-2183 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Fastmem is back. Still disabled for Android.
3.5-2182 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Revert "[ARM] Remove Fastmem. It is buggy and may never have the potential to work correctly."
3.5-2181 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix a tiny bug in CodeView.cpp. If statement with more than one line was missing braces.
3.5-2180 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Avoid unnecessary bundle copies on OS X:
3.5-2179 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Gameini database update. Mainly updates Wiiware and VC games.
3.5-2178 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Removed the unnecessary MainActivity generics declaration in the DolphinEmulator class. It's unused (and likely won't be used).
3.5-2177 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Some various cleanups. Also make some class variables final.
3.5-2176 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Set XAudio2 as the default audio backend
3.5-2175 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Fix the VMOV encoding to encode the destination VFP register correctly.