3.5-1 πριν από 9 χρόνια ... and back to unstable again
3.5-0 πριν από 9 χρόνια Dolphin 3.5 release.
3.0-936 πριν από 9 χρόνια Revert "VertexShaderGen: Fix a shader compilation error.". I'm an idiot :p
3.0-935 πριν από 9 χρόνια Revert "Uninitialized usage.. or so it thought."
3.0-934 πριν από 9 χρόνια Merge branch 'translations-update'
3.0-924 πριν από 9 χρόνια VertexShaderGen: Fix a shader compilation error.
3.0-923 πριν από 9 χρόνια TextureCacheBase: Fix a potential bug when using custom textures.
3.0-922 πριν από 9 χρόνια Change copyright year to 2013 in the about dialog.
3.0-921 πριν από 9 χρόνια OGL: Make OSD messages fade out properly instead of having them disappear spontaneously.
3.0-920 πριν από 9 χρόνια Should completely fix game list sorting.
3.0-919 πριν από 9 χρόνια Fix another sorting bug.
3.0-918 πριν από 9 χρόνια Fix sorting bug.
3.0-917 πριν από 9 χρόνια Merge branch 'osx-savegame-fix'
3.0-913 πριν από 9 χρόνια Revert "support retina display"
3.0-912 πριν από 9 χρόνια Fix some random warnings.
3.0-911 πριν από 9 χρόνια Changed to non conflicting overload.
3.0-910 πριν από 9 χρόνια Function definition was not updated.
3.0-909 πριν από 9 χρόνια Uninitialized usage.. or so it thought.
3.0-908 πριν από 9 χρόνια Unused variable.
3.0-907 πριν από 9 χρόνια Someone changed this to a u32... it's definitely a s32 :)