3.5-358 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'compiler-warnings' This shouldn't break anything so I will go ahead and merge it. Disc scrubbing is tested and works. There is a minor change to how the data is read by using the File:...
3.5-356 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Modify the gettextize script to add the header and dolphin license to the dolphin-emu.pot file. Also update the pot file once more.
3.5-355 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'translations-update'
3.5-351 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Gameini database update/additions of Sega Soccer Slam, Tomb Raider Underworld, Zapper, SAMURAI WARRIORS KATANA and Tales of Symphonia projection hack. For Tales of Symphonia the preset projection hack...
3.5-350 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Revert "Toggle full screen when double clicking the render window."
3.5-349 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Toggle full screen when double clicking the render window.
3.5-348 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix the majority of the compiler warnings unearthed by the addition of the new warning flags.
3.5-347 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Re-enable a few more warnings.
3.5-346 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες For each of the recently added warning flags check to see if the compiler supports the flag before adding it.
3.5-345 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix some shadowing warnings.
3.5-344 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Remove this double flush in the idleskipping code.
3.5-343 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες hah, woops.
3.5-342 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Hey Parlane. Fixed it.
3.5-341 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες I blame Billiard.
3.5-340 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix for the fix that didn't fix.
3.5-339 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες 4000 warnings about not supporting a warning...
3.5-338 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Preset HBeamPos to -1. Fixes NTSC-U N64 VC games.
3.5-337 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Enabled more warnings. Get to work!
3.5-336 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Gameini database update. Fixes issue 5135.
3.5-335 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Duplicate condition fix.