3.5-2 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Truly unstable.
3.5-1 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας ... and back to unstable again
3.5-0 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Dolphin 3.5 release.
3.0-936 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Revert "VertexShaderGen: Fix a shader compilation error.". I'm an idiot :p
3.0-935 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Revert "Uninitialized usage.. or so it thought."
3.0-934 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'translations-update'
3.0-924 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας VertexShaderGen: Fix a shader compilation error.
3.0-923 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας TextureCacheBase: Fix a potential bug when using custom textures.
3.0-922 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Change copyright year to 2013 in the about dialog.
3.0-921 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας OGL: Make OSD messages fade out properly instead of having them disappear spontaneously.
3.0-920 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Should completely fix game list sorting.
3.0-919 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix another sorting bug.
3.0-918 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix sorting bug.
3.0-917 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'osx-savegame-fix'
3.0-913 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Revert "support retina display"
3.0-912 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix some random warnings.
3.0-911 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Changed to non conflicting overload.
3.0-910 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Function definition was not updated.
3.0-909 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Uninitialized usage.. or so it thought.
3.0-908 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Unused variable.