3.5-1303 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Apparently we can't trust m_strVideoBackend on osx.
3.5-1302 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Show video backend and audio engine in title bar.
3.5-1301 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Back to broken ES_launch but 4 wiimotes working.
3.5-1300 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Update before enqueue.
3.5-1299 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας request_queue may not have anything in it on return from ExecuteCommand i.e. when calling ES_Launch and everything is reset.
3.5-1298 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Removed the old Accurate VBeam emulation setting from the game ini's.
3.5-1297 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας glew1.8 debug build fix
3.5-1296 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Change Android project name to dolphin emulator
3.5-1295 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Remove something that slipped through the last commit.
3.5-1294 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] WINDOW_SERVICE should be accessed statically.
3.5-1293 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Probably breaks a "fixed" issue..
3.5-1292 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Formatting cleanup for VideoCommon.
3.5-1291 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας ES needs to handle it's own reply. pDevice was being used after free otherwise.
3.5-1290 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Revert "Revert "Fix performance issues on certain legacy graphics hardware that isn't capable of copying an integer.""
3.5-1289 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Missed a few asset copies
3.5-1288 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Generally make the Android UI better.
3.5-1287 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Add SimonVT's android-menudrawer. This will be used in the menu interface for Dolphin Android.
3.5-1286 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Have our EGL interface use our logging functions.
3.5-1285 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Add Swedish to Windows build system.
3.5-1284 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Add Swedish translations.