3.5-1298 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Removed the old Accurate VBeam emulation setting from the game ini's.
3.5-1297 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες glew1.8 debug build fix
3.5-1296 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Change Android project name to dolphin emulator
3.5-1295 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Remove something that slipped through the last commit.
3.5-1294 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες [Android] WINDOW_SERVICE should be accessed statically.
3.5-1293 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Probably breaks a "fixed" issue..
3.5-1292 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Formatting cleanup for VideoCommon.
3.5-1291 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες ES needs to handle it's own reply. pDevice was being used after free otherwise.
3.5-1290 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Revert "Revert "Fix performance issues on certain legacy graphics hardware that isn't capable of copying an integer.""
3.5-1289 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Missed a few asset copies
3.5-1288 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Generally make the Android UI better.
3.5-1287 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Add SimonVT's android-menudrawer. This will be used in the menu interface for Dolphin Android.
3.5-1286 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Have our EGL interface use our logging functions.
3.5-1285 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Add Swedish to Windows build system.
3.5-1284 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Add Swedish translations.
3.5-1283 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Fix parameter naming in DSPEmulator.h. Should be "HLE" in CreateDSPEmulator's prototype, not "LLE".
3.5-1282 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'dspjit'
3.5-1270 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Allow runtime setting of fastmem in ARM and disable since it seems to be causing issues again. Cortex-A9 only?
3.5-1269 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Fix a build issue with options -DUSE_EGL=True -DUSE_GLES=True
3.5-1268 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Fix making the config directory so copying over assets won't fail.