4.0-166 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix MSVC project files
4.0-164 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix updating the register even if an exception occurred in MMU mode.
4.0-163 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix build issues on OS X i386.
4.0-162 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix PixelShaderGen from the previous commit.
4.0-161 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Missed a few things for PowerVR544MP3 'support.' It doesn't actually get any video output on it just like Tegra 4.
4.0-160 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Fix an issue where emulation would crash if we couldn't retrieve GPU information. Also if we can't get the graphics information, give them the benefit of the doubt and enable the GLES3 optio...
4.0-159 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Only emit the texgens if they are used, not every single time do all of them.
4.0-158 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Remove unnecessary attributes from the ViewPager layout XML file.
4.0-157 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Reflect the string change in the Tegra 4 support commit with the JP strings as well.
4.0-156 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Big gameini database update. Remove most projection hacks enabled by default in gameinis since they are no longer needed after the removal of d3d9 and they can create issues. All of those were there t...
4.0-155 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'd3d9-removal'.
4.0-146 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Revert "imask stuff"
4.0-144 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Tegra 4 'support.' This brings up the OpenGL backend to support Tegra 4 to the point where it will run games but it doesn't have any video output for some reason. This is a large change that...
4.0-143 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Corrected the XMM0 processing for pairedStoreQuantized in the x86 build.
4.0-142 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Missing break for IOCTL_ES_DELETETITLECONTENT
4.0-141 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Core] Simplify a loop within function Run() in Interpreter.cpp. The increment variable for the for loop is never used at all, so it's sensible to replace it with a while loop.
4.0-140 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Added code to update the PC before doing a fastmem write. Fixes games with freezing and FIFO errors since r2a339c926e43c11f7b9acc8d3af202f0be54e2b0.
4.0-139 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix storeSingleFloat stack alignment.
4.0-137 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix build-breaking typo.
4.0-136 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Removed the IOSVersion check (caused some Wii games like Battalion Wars 2 not to boot).