3.5-1749 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Main: Fix code that creates the BIOS subdirectories
3.5-1748 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Fix OpenGL ES 3 detection on Nexus 10. Nexus 10 defaults to GLES1 context when not specified while Adreno defaults to GLES2. Thanks to Jeremy D Miller for noticing and finding out why this w...
3.5-1747 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας PixelShaderGen: Do not write depth in pixel shader if depth testing (and thus writing) is not enabled. Should improve performance quite a bit in some cases.
3.5-1746 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Add a few instructions.
3.5-1745 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Main: Create BIOS subdirs of GC userdir on load
3.5-1744 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Check for GC BIOS in userdir before sysdir
3.5-1743 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Sync gameini ratings from the wiki. Fixes issue 6477.
3.5-1742 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας CleanFiles: Remove use of chardet
3.5-1741 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Move the new CleanFiles Python script to Tools/
3.5-1740 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Normalize all Game INI files
3.5-1739 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας GameConfig: Remove unused [HLEaudio] section
3.5-1738 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας IniFile: Don't parse comments after the [Section] brackets
3.5-1737 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας IniFile: Remove support for comments anywhere but the beginning of lines
3.5-1736 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Mark the Direct3D9 backend deprecated. sadly one important functionality is impossible to implement correctly in this backend(zcomplock). Still, I will try to fix as many issues as i can.
3.5-1735 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Gameini database update. Robotech: Battlecry, MySims, Donkey Kong Country Returns, Mario Kart Wii, Totsugeki Famicom Wars vs, Paper Mario (n64 VC), SUPER MONKEY BALL 2 and BEACH SPIKERS are affected. ...
3.5-1734 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Implement andx, andi_rc, and andis_rc.
3.5-1733 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] IMM support for all integer instructions that call ComputeRC. Small FPS gains everywhere.
3.5-1732 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Fix ori again.
3.5-1731 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Remove "-0" from stable version numbers in a more foolproof manner for vs and cmake builds.
3.5-1730 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Remove some non-catastrophic IPC_HLE wiimote related PanicAlerts. We have logging for this. Fixed issue 6464.