4.0-19 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix stack misalignment fix.
4.0-18 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Revert "Fix stack misalignment issues."
4.0-17 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'wiimote-netplay'
4.0-8 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Fix typo, FSAA stands for full scene antialiasing.
4.0-7 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'GLES3-FSAA'
4.0-3 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'to-merge-after-4.0'
4.0-1 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες We're not stable anymore :(
4.0-0 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Dolphin 4.0 release
3.5-2450 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες New installer for 4.0
3.5-2449 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Ship vcomp100.dll with Dolphin
3.5-2447 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Use the new Dolphin icon
3.5-2448 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Add the new 'Clean' themes from MaJoR and default to Clean by changing the name of the config key (yes, hack)
3.5-2446 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες D3D11: Create temp EFB texture with correct multisample mode. Fixes issue 6482.
3.5-2445 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες D3D11: Fix various MSAA related issues.
3.5-2444 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Don't require running Dolphin in the directory that contain Languages/ on Windows
3.5-2443 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Pull in translations from Transifex.
3.5-2442 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Stop dolphin from loading help.png
3.5-2441 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix copying Sys/Wii to User/Wii on startup.
3.5-2440 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix stack misalignment issues.
3.5-2439 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες if a memcard is set to read only, fail more gracefully by reporting when writes to the file fail instead of saying that the file does not exist.