4.0-268 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Added memchecks when the MMU is enabled. Thanks to comex for the fix.
4.0-267 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix build on Mavericks.
4.0-266 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Gameini database update. Carmen Sandiego(gc), Ed, Edd n Eddy (gc), Ice Age 2 The Meltdown (gc), The Incredibles(gc), Jedi Knight II: Jedi Outcast(gc), Enter The Matrix (gc), X-Men Next Dimension(gc), ...
4.0-265 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Document FPSCR fields
4.0-264 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Allow frame limit to be set via game ini.
4.0-263 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] 0.12 release.
4.0-262 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Fix MIPS compiling.
4.0-261 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Fix MIPS compiling.
4.0-260 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Fix Build.
4.0-259 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Actually enable PCH.
4.0-258 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix my fix.
4.0-257 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix an issue where my recent changes would cause compilation to fail on some distros of Linux.
4.0-256 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Really fix the Linux build this time.
4.0-255 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix Linux build.
4.0-254 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Add header cstdint to CommonTypes.h
4.0-253 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Remove some more includes.
4.0-252 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Clean up includes in DiscIO as much as possible.
4.0-251 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Remove unnecessary include of "../../Core/Src/ConfigManager.h" from BannerLoaderGC.cpp. In actuality, all that was needed here was an include of CommonTypes.h.
4.0-250 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Clean out unnecessary includes from the DSP JIT.
4.0-249 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Woops forgot to clean out some files in the Jit64IL. All clean now.