3.5-1307 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'fix-linux-win-resize'
3.5-1303 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Apparently we can't trust m_strVideoBackend on osx.
3.5-1302 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Show video backend and audio engine in title bar.
3.5-1301 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Back to broken ES_launch but 4 wiimotes working.
3.5-1300 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Update before enqueue.
3.5-1299 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες request_queue may not have anything in it on return from ExecuteCommand i.e. when calling ES_Launch and everything is reset.
3.5-1298 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Removed the old Accurate VBeam emulation setting from the game ini's.
3.5-1297 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες glew1.8 debug build fix
3.5-1296 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Change Android project name to dolphin emulator
3.5-1295 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Remove something that slipped through the last commit.
3.5-1294 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες [Android] WINDOW_SERVICE should be accessed statically.
3.5-1293 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Probably breaks a "fixed" issue..
3.5-1292 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Formatting cleanup for VideoCommon.
3.5-1291 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες ES needs to handle it's own reply. pDevice was being used after free otherwise.
3.5-1290 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Revert "Revert "Fix performance issues on certain legacy graphics hardware that isn't capable of copying an integer.""
3.5-1289 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Missed a few asset copies
3.5-1288 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Generally make the Android UI better.
3.5-1287 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Add SimonVT's android-menudrawer. This will be used in the menu interface for Dolphin Android.
3.5-1286 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Have our EGL interface use our logging functions.
3.5-1285 πριν από 6 χρόνια, 9 μήνες Add Swedish to Windows build system.