4.0-3713 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Rename the poorly named {Read,Write}BigEData to Copy{From,To}Emu - (PR #1343 from comex)
4.0-3711 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας DolphinQt: link to Core, resource system (PR #1326 from waddlesplash)
4.0-3709 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας TASInputDlg: Pass string by reference for CreateStickLayout (PR #1336 from lioncash)
4.0-3707 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix a race condition in our OpenSL ES audio backend. (PR #1325 from Sonicadvance1)
4.0-3705 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix a crash on Android when unplugging a controller during emulation. (PR #1323 from Sonicadvance1)
4.0-3703 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Change driver details to reflect Qualcomm's changes with their v95 driver (PR #1321 from Sonicadvance1)
4.0-3701 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fixed typo in the MEM2 handling. (PR #1338 from skidau)
4.0-3699 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας If the stack overflow trap region has already been tripped, don't continue to ignore faults there. (PR #1299 from comex)
4.0-3697 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Get rid of netpad and just send the GCPadStatus in netplay. (PR #1298 from RachelBryk)
4.0-3695 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Capitalized Dolphin (PR #1330 from Stevoisiak)
4.0-3693 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Minor spelling fix (PR #1309 from Stevoisiak)
4.0-3691 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας D3D: Fixed anisotropic filtering (PR #1327 from kayru)
4.0-3689 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας TASInputDlg: Apply m_ prefix to class member variables. (PR #1319 from lioncash)
4.0-3687 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Specified where GC Bios files go (PR #1310 from Stevoisiak)
4.0-3685 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Start/Stop Audio Dump During Emulation (PR #1297 from RisingFog)
4.0-3683 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Flipped Wave File Channels for Audio Dumping (PR #1276 from RisingFog)
4.0-3681 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας D3D: Implemented cache for dynamic render states (PR #475 from kayru)
4.0-3673 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Hash: unroll CRC loop, since CRC32 typically has nontrivial latency (PR #1304 from FioraAeterna)
4.0-3671 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fixed minor typo (PR #1313 from Stevoisiak)
4.0-3669 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Corrected the physical memory access to MEM2 via the MMU. Fixes Toy Story 3. (PR #1266 from skidau)