4.0-1369 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες MemcardManager: Fix "export all saves" (PR #242 from LPFaint99)
4.0-1367 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Renamed all Core/DPS/Dsp* files to Core/DSP/DSP* (PR #250 from darkjack)
4.0-1364 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Assign "user_defined" value properly for downloaded Gecko codes. (PR #252 from shuffle2)
4.0-1362 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Vertexloader cleanups (PR #213 from Jezze)
4.0-1358 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Remove dumb CodeBlock duplication in the emitters. (PR #253 from Sonicadvance1)
4.0-1356 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες (Rebase) Fixes two bugs in the ARM JIT core. (PR #249 from SeannyM)
4.0-1353 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix trailing whitespace. (PR #245 from magumagu)
4.0-1351 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Add initial support for GLSL ES 3.10. (PR #240 from Sonicadvance1)
4.0-1349 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Use a 251 block Memory card for games that do not work with larger cards. Fixes Issue 6753 (PR #226 from LPFaint99)
4.0-1346 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες SW backend: make shaders work on Intel/Windows. (PR #227 from magumagu)
4.0-1344 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Replace use of the deprecated mem_fun function with mem_fn. (PR #238 from lioncash)
4.0-1342 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix compilation error of Wayland_Util.h (PR #237 from pfpacket)
4.0-1340 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες DSPHLE Zelda cleanups (PR #233 from delroth)
4.0-1337 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Audio handling cleanup v2 (PR #220 from magumagu)
4.0-1332 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες More clang fixes (PR #222 from comex)
4.0-1329 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Random DSPHLE cleanups (PR #232 from delroth)
4.0-1321 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fixes Wiimotes for libogc. (PR #230 from Parlane)
4.0-1319 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες DSPHLE: Rename files to remove redundant 'UCode' prefix. (PR #231 from delroth)
4.0-1316 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix FIFO Player dialog assertion failures (aka work around wx's inability to handle size_t correctly). (PR #229 from lioncash)
4.0-1312 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Remove all trailing whitespaces from our codebase. (PR #228 from delroth)