4.0-1933 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Separate the XML view handling of the folder browser and the game list from one another. (PR #525 from lioncash)
4.0-1931 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Add support for PCAP logging of DSP DMA/MMIO access (PR #318 from delroth)
4.0-1927 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix an incorrect label in fps display string. (PR #526 from RachelBryk)
4.0-1925 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Allow progressive scan to be set by game ini. (PR #466 from RachelBryk)
4.0-1923 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Use only section-based ini reading. (PR #500 from lioncash)
4.0-1921 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Save an unsaved wiimote variable to save states. (PR #505 from RachelBryk)
4.0-1919 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix banner scaling using a different method. (PR #524 from sigmabeta)
4.0-1917 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Removed unused variable, Added tick count check (PR #521 from RisingFog)
4.0-1915 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες VideoSoftware: remove duplicated CommandProcessor structures. (PR #501 from magumagu)
4.0-1913 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Lighting cleanup (PR #439 from degasus)
4.0-1908 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Abort loading a save state if emulation isn't running. (PR #523 from RachelBryk)
4.0-1906 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Make the common "Failed to enumerate outputs" message much more useful. (PR #520 from pauldacheez)
4.0-1904 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Ensure (Get|Set)ColumnWidth is not called on a non existant column. (PR #518 from glennricster)
4.0-1902 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Add Tick Count to Movie Files (PR #508 from RisingFog)
4.0-1900 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Clean Theme R2 Changelog (PR #486 from RachelBryk)
4.0-1898 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix InputConfigDiag crash on Windows. (GCode issue 7384) (PR #514 from jordan-woyak)
4.0-1896 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Soften up some of the UI elements on Android (PR #373 from sigmabeta)
4.0-1892 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Don't set DAZ on x86 in non-IEEE mode. (PR #498 from magumagu)
4.0-1889 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Interpreter: return single-precision results for ps_rsqrte. (PR #485 from magumagu)
4.0-1887 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες D3D: Reset viewport before drawing the OSD. (PR #497 from Armada651)