3.5-2210 πριν από 7 χρόνια Fix use of deprecated APIs in IOdarwin.mm.
3.5-2209 πριν από 7 χρόνια Fix use of deprecated screen resolution API.
3.5-2208 πριν από 7 χρόνια A bunch of trivial changes to fix clang warnings.
3.5-2207 πριν από 7 χρόνια [Android] Fix the last commit. On-screen control drawing wouldn't re-enable upon flipping video backends.
3.5-2206 πριν από 7 χρόνια [Android] On-screen controls work for Software Renderer, but not the OpenGL ES 3 video backend yet. Enabled it for Software Rendering and disabled it for Open GL ES 3.
3.5-2205 πριν από 7 χρόνια A fix to my fix to my fix. Sorry.
3.5-2204 πριν από 7 χρόνια [Android] Disable most video preferences if Software Rendering is chosen. Since the software renderer and other renderers have little in common, it doesn't make sense to keep many of the video prefere...
3.5-2203 πριν από 7 χρόνια [Android] Add the option to show the on-screen FPS counter.
3.5-2202 πριν από 7 χρόνια [Android] Fix the game thread never leaving.
3.5-2199 πριν από 7 χρόνια NetPlay: bump proto
3.5-2198 πριν από 7 χρόνια Recvfrom tidy and store laste error.
3.5-2197 πριν από 7 χρόνια Fix sendto. This fixes Opera, sorry [SS]
3.5-2196 πριν από 7 χρόνια Fix setsockopt.
3.5-2194 πριν από 7 χρόνια Fix inability to boot NAND contents caused by 04c41c1d3826.
3.5-2193 πριν από 7 χρόνια Add a link to our documentations guides in Dolphin
3.5-2192 πριν από 7 χρόνια Fixes accept. Tested with network demo from devKitPPC :)
3.5-2191 πριν από 7 χρόνια Fix a trivial bug in b6728c1405d3a1a0ba3daa480f18e3d765a97b9f.
3.5-2190 πριν από 7 χρόνια Fix loading DLC using IOCTL_ES_OPENTITLECONTENT & /dev/es state save.
3.5-2189 πριν από 7 χρόνια Make NonCopyable use rvalue references.
3.5-2188 πριν από 7 χρόνια Fix sysmenu test connection bug on Windows.