4.0-315 πριν από 6 χρόνια, 5 μήνες Fixed reported DIMM size Correct information about command 0x102 Changed ip_buffer to network_command_buffer Updated information about command 0x415
4.0-314 πριν από 6 χρόνια, 5 μήνες Changed Triforce specific EXI interrupt handling, all games should boot without any patches now Increased DIMM memory size to 8MB Added memory area for IP address configuration Added memory area for n...
4.0-313 πριν από 6 χρόνια, 5 μήνες Updated code to be multiplatform compliant
4.0-312 πριν από 6 χρόνια, 5 μήνες Fixed F-Zero AX JVS/IO features Fixed controller input related bugs Removed unused variable Removed unused function declaration Updated CMakelist.txt
4.0-311 πριν από 6 χρόνια, 5 μήνες IMPORTANT:
4.0-310 πριν από 6 χρόνια, 5 μήνες Work in progress
4.0-309 πριν από 6 χρόνια, 5 μήνες *Fixed Triforce backup storage
4.0-308 πριν από 6 χρόνια, 6 μήνες Added gameconfig for Mario Kart GP
4.0-307 πριν από 6 χρόνια, 6 μήνες *Added magnetic CARD support for F-Zero AX
4.0-306 πριν από 6 χρόνια, 6 μήνες *Added Triforce backup support *Added steering emulation *Added controller support for F-Zero AX *Added gameconfig for F-Zero AX
4.0-305 πριν από 6 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'master' into Triforce
3.0-698 πριν από 6 χρόνια, 11 μήνες Nice backslash!
3.0-697 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fixed "Virtua Striker 3 2002" stuck at boot regression and added working controls. Patch by MetalliC.