Έκδοση
4.0-681
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Android Ubuntu 13.04 Mac OS X
Commit
8b2c54054414f17fdc4ab0d8fb988f02f189e74e
Αλλαγή συγγραφέα
Scott Mansell
Αλλαγή περιγραφής
Finally Merge branch 'videosoftware-xfb'

This adds xfb support to the videosoftware backend, which increases it's
accuracy and more imporantly, enables the usage of many homebrew apps
which write directly to the xfb on the videosoftware backend.

Conflicts:
	Source/Core/VideoBackends/Software/SWRenderer.cpp
	Source/Core/VideoBackends/Software/SWmain.cpp