Έκδοση
3.5-2426
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
fe774d6f496ad92b3ed1f34687b5677ab44dab60
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
Use an explicit variable to wait for the GPU thread...

rather than copying the conditions in the big while loop.  I *think*
this doesn't make a difference unless (a) there's a breakpoint and (b)
the CPU thread gets really unlucky and observes the change to
CPReadPointer but not the immediately following change to
CPReadWriteDistance... but the difficulty of working that out
demonstrates why the change is needed.