Έκδοση
3.5-1154
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια
Windows x64 Windows x86
Commit
eb06c62a6e1f2c5b84a1a11cab269a5e81936f92
Αλλαγή συγγραφέα
Pierre Bourdon
Αλλαγή περιγραφής
Merge branch 'new-ax-hle'

GC and Wii games using the AX UCode should now work almost perfectly with DSP
HLE. If you get any issue, make sure the "DSP on dedicated thread" option is
disabled, and try setting framelimit to "Audio".

As a side effect, DSP HLE should not desync anymore (making it usable in
netplay and TAS) with AX games.

Conflicts:
	Source/Core/Core/Src/HW/DSPHLE/UCodes/UCode_AX.h
	Source/Core/Core/Src/HW/DSPHLE/UCodes/UCode_AXWii.cpp