Έκδοση
4.0-169
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 9 χρόνια, 1 μήνας
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
ccb812ad9793bad4b98a2d83d1334b124dc113a7
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Use integer math for indirect texture coords.