Έκδοση
3.5-1336
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 12 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
c7486609fa26626beca76e1f018a120ee406f14d
Αλλαγή συγγραφέα
degasus
Αλλαγή περιγραφής
fix underflow in IndexGenerator::AddFan

fix issue 6282

The Last Story seems to render a fan with two vertices. It is non-sense as it
shouldn't do anything, but the code underflows at (u32)numVerts-3