Έκδοση
4.0-6762
Διακλάδωση
stable
Ημερομηνία
πριν από 5 χρόνια, 3 μήνες
Windows x64 Android Mac OS X
Commit
bd196e8c71853ef83a47156117efc2ad581f4b38
Αλλαγή συγγραφέα
Jeffrey Pfau
Αλλαγή περιγραφής
Common: CallLambdaTrampoline can return a value

As it is currently written, CallLambdaTrampoline does not return a
value. However, some of the functions that are being wrapped may
return a value that the JIT is expected to understand. A compiler
*cough cough clang* may opt to alter %rax after the wrapped lambda
returns, e.g. popping a previous value, which can clobber the
return value. If we actually have a return value, then the compiler
must not clobber it.