Έκδοση
3.5-1082
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες
Mac OS X
Commit
b8b5afa3236529f9826737bf3bf67bd1d700cc23
Αλλαγή συγγραφέα
Jordan Woyak
Αλλαγή περιγραφής
Go back to assuming every HID device is a wiimote on Windows. Fixed issue 6117. Unfixed issue 6031.