Έκδοση
3.5-1722
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
a6fd2c8227d616ad1b1da902877e2fd23c37dc04
Αλλαγή συγγραφέα
degasus
Αλλαγή περιγραφής
fix lightning for inconsitent config

It's possible to configure to use the vertex color as lightning source without enabling the vertex color at all.
The old implementation will use zero, but it seems to be wrong (prooven by THPS3), more likely is to disable
the lightning and just return the global color.
This fixes THPS3 on OpenGL, but it isn't verifed on hardware