Έκδοση
4.0-424
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
9ba33d0836f1efe2db465cc694699d1c45a6849c
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
Turn off FORCE_WHINE_ABOUT_THREADSAFE.