Έκδοση
4.0-419
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
9b66a4d99426897f4401c6269757d5c2d4ed69f3
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
Rename SyncGPUAtIdleOnly -> DeterministicGPUSync.

The idea was that it got feedback from the GPU thread only during Idle
and on special occasions rather than constantly, but the special
occasions belied the name, and it was too similar to SyncGPU, which
does something entirely orthogonal (and is not yet compatible).  This
name is more descriptive.