Έκδοση
4.0-383
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Android
Commit
9aee0d8ec63d32f643e1ab36a4eba7b9883d873e
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Change indirect texture matrix uniforms to use integers.