Έκδοση
5.0-12705
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες
Windows x64 macOS Android
Commit
960750003e952217a5654cfe3b0eaf31e2214e2d
Αλλαγή συγγραφέα
JosJuice
Αλλαγή περιγραφής
Merge pull request #9112 from Ebola16/setmin

Android: seekbar.setMin requires API level 26