Έκδοση
3.5-1809
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
88f79a14db2fb3c0e098b39aee49dc21937f051e
Αλλαγή συγγραφέα
Lioncash
Αλλαγή περιγραφής
[Android] Simplify if statement conditions for the item click listener in FolderBrowser.java.

Since FolderBrowserItems have an 'isDirectory()' method, that's all we need to care about now. There's no need to check subtitles to determine if an item is a directory anymore.