Έκδοση
3.5-1339
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια
Windows x86 Android
Commit
82cd91e944a4c95dfff83be770b5d6b6c39c49d0
Αλλαγή συγγραφέα
Pierre
Αλλαγή περιγραφής
DSPJIT: the shift value must still be loaded into the correct register

Fixes issue 6295