Έκδοση
3.5-1097
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
6e88ae96958a4ef5ff01664512c19eb18f01f4da
Αλλαγή συγγραφέα
NeoBrainX
Αλλαγή περιγραφής
Recommend Direct3D 11 or OpenGL instead of Direct3D 9.