Έκδοση
3.5-1669
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
6887a0c341bcc7983a726142294fc306ddc581a4
Αλλαγή συγγραφέα
Ryan Houdek
Αλλαγή περιγραφής
Change from using glDrawElements/glDrawElementsBaseVertex to glDrawRangeElements/glDrawRangeElementsBaseVertex. On Mali, this reduces a internal function usage from 8% to off the charts.