Έκδοση
3.5-1380
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
61aa272bfb71ace8823a86ad08813f644db7cad2
Αλλαγή συγγραφέα
Ryan Houdek
Αλλαγή περιγραφής
[Android] Qualcomm drivers require that the EGL context is created on the same thread that the OpenGL commands are run on. Crappy driver limitation since eglMakeCurrent should work to let it be on a different thread.