Έκδοση
5.0-876
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 4 χρόνια, 2 μήνες
Mac OS X
Commit
4b62d417283abd2bc40409b9f73eed900a89995c
Αλλαγή συγγραφέα
shuffle2
Αλλαγή περιγραφής
Merge pull request #4090 from leoetlino/hidapi

WiimoteReal: Add a hidapi IO implementation