Έκδοση
4.0-452
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
43460abb5783b5a927e50dddc98435782cf08437
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Change the "colors" and "kcolors" uniforms to be integers.