Έκδοση
3.5-1760
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
2d7244f6d51b6cdecd6d4dc14ae6a6786b883d58
Αλλαγή συγγραφέα
Lioncash
Αλλαγή περιγραφής
[Android] Change the name of a variable in FolderBrowser.java to better reflect its purpose

Compressed file formats are not valid, so it's best to rename this to invalidExts.