Έκδοση
4.0-143
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Ubuntu 13.04 Mac OS X
Commit
2b08172a452324e340b7030043e4e3f789a5b37b
Αλλαγή συγγραφέα
skidau
Αλλαγή περιγραφής
Corrected the XMM0 processing for pairedStoreQuantized in the x86 build.

Updated the PC for the fifo writes processing in the less common case.