Έκδοση
4.0-222
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Ubuntu 13.04 Mac OS X
Commit
2015cd0928f36045a07ef622ff8711497d2e8b9f
Αλλαγή συγγραφέα
Lioncash
Αλλαγή περιγραφής
[Android] Implement OnSharedPreferenceChangeListener within PrefsActivity.java. This allows us to immediately save to the ini config when a preference in the front-end is changed, rather than waiting for the settings window to close. This also allows us to remove handling for preferences from CPUSettingsFragment.java and VideoSettingsFragment.java.